کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی

And cuckoo-buds of yellow hue" "Do paint the meadows with delight «و فاخته های جوان در تصویر زرد را نقش بزن با خوشی چمن زار ها را»

« دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن در آید» روز دانشجو مبارک !

سلام دوستانی که خواستار شرکت در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی (آنلاین) هستند، لطفاً بر روی لینک زیر کلیک کرده و ثبت‌نام نمایند‌. https://tikkaa.ir/teachers/17832125 مدرس: ابوالفضل حقوقی امندی