Loading...
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی

حلول ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا بر همه مسلمانان مبارک باشه التماس دعا

عالمی را پرسیدند: خوب بودن را کدام روز بهتر است؟ عالم فرمود: یک روز قبل از مرگ. دیگران حیران شدند و گفتند: ولی زمان مرگ را هیچکس نمی داند! عالم فرمود: پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش شاید فردایی نباشد! #علی اکبر دهخدا

انسان بودن به معنای تنها بودن است. پیشرفت در جهت انسان شدن به معنای کشف شیوه های نوین برای آرام گرفتن در تنهایی خویش

هر کدام از ما چیزی را از دست می‌دهیم که برایمان عزیز است ؛ فرصت‌های از دست رفته ، امکانات از دست رفته ، احساساتی که هرگز نمی‌توانیم برشان گردانیم. این بخشی از آن چیزیست که به آن می‌گویند "زنده بودن" ! #هاروکی_موراکامی