Loading...
دکتری تخصصی
ریاضی‌ کاربردی‌
دانشگاه سمنان

با عرض سلام و احترام صمیمانه از عرض تبریک زاد روز تولد خود از مدیریت سامانه دانشگاهیان تشکر می نمایم. امیدوارم که بتوانم در پیشبرد اهداف علمی مشترک جامعه علمی با پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک موثر واقع شوم. سپاس

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات، فرصت کوتاهی است تا ببالی، بیابی، بدانی، بیندیشی،بفهمی و زیبا بنگری... و در نهایت در خاطره ها بمانی ابراز خرسندی و شادمانی از عرض تبریک در زادروز تولد و آرزوی سربلندی و عزت برای همه ی گرامیان