Loading...

دانشجو یعنی تلاش،پشتکار،امید،صبر "یعنی تو" یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمانیم و ایران را بسازیم. دانشجوی متعهد روزت مبارک.