Loading...
کارشناسی ارشد
مهندسی برق‌-کنترل‌
دانشگاه تفرش

شاید یک قاچ کیک یا یک لیوان چای بهانه ای باشد برای با هم بودن.قدر لحظه های زندگی رو بیشتر از قبل بدونیم.