کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری
دانشگاه تهران

با آرزوی سلامتی برای همه دوستان... آیا دانشجو در پایان نامه و یا رساله خود حق تعویض استاد راهنما را به دلایل مختلف ( موجه یا غیر موجه) دارد؟