مرگ امری تضمین شده و ترس از آن همواره با انسان است. آیا ممکن است مرگی که ما میشناسیم یک توهم باشد که توسط آگاهیمان ایجاد شده است ؟؟؟ زمانی که بپذیریم فضا_زمان ابزار ذهن ماست مرگ واقعا نمیتواند وجود داشته باشد !

وسعت شخصیت هر فرد توسط بزرگی مشکلی که می تواند او را از حالت منطقی بیرون آورد تعریف می‌شود ... #زيگموند_فرويد

بدن من و شما، زمین و اجرام منظومه شمسی و کل ستارگان و اجرام کهکشان های شناخته شده عالم ، تنها ۴٪ از جهان را تشکیل میدهد ! ۹۶٪ هستی ماهیت پیچیده ای دارد که ما چیزی از آن نمیدانیم !

یک میلیونم ثانیه زمان میبرد تا نور ۰/۶ متر جا به جا شود پس دوستی که در ۰/۶ متری شما نشسته است یک میلیونم ثانیه نسبت به شما در گذشته قرار دارد .

در فضا اگر با تمام قوا در گوش یک نفر دیگر فریاد بزنید آن فرد قادر به شنیدن صدایتان نخواد بود . این امر به این خاطر است که هوایی وجود ندارد که صدای شما را به گوش فرر دیگر انتقال دهد .

یا زیاد بخوانید، یا اصلا نخوانید! کسانی که چند کتاب محدود خوانده اند به متوهم ترین و خطرناک ترین انسان ها تبدیل میشوند، زیرا تعصب شدیدی روی دانش اندک خود دارند .

ماده تاریک همه جا هست، هر ثانیه میلیاردها ذره ماده تاریک از بدن ما عبور میکنند.اگر علم بتواند یکی از این ذرات را به دام بیندازد این احتمال وجود دارد که بفهمیم بیشتر جهان از چه چیزی ساخته شده است .

نوشیدن اولین جرعه از لیوان علوم طبیعی ، تو را به یک بی دین تبدیل میکند اما در انتهای این لیوان خدا منتظر توست !

اگر فکر میکنید که کرمچاله ها بزرگ هستند باید بهتون بگم که یک کرمچاله ۳۵بار از یک مورچه کوچکتر است