دکتری تخصصی
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه آزاد اسلامی
شروع دوره های کنترل پروژه و مدیریت پروژه
هر کس به چیزی که سررشته ندارد و تخصص او نیست وارد شود و نظر دهد، خود را به هلاکت انداخته و آنچه را که فاسد می‌کند بیشتر است از آنچه که إصلاح می‌کند.
مزایا و معایب آزادسازی سهام عدالت چیه؟ اساتید اهل فن نظری ندارن!