کارشناسی ارشد
مطالعات منطقه ای-مطالعات اروپا
دانشگاه خوارزمی

این مقاله ها را پیدا نمی کنم، دوستان کسی دارد!! مرسی يك سويه نگري در روابط فراتلانتيكي "مهدی اسکندریان" سياست دفاعي و امنيتي اروپا: دوست و ملازم ناتو يا رقيب آن "هانتر رابرت ايي" ابعاد دفاعي و امنيتي اتحاديه اروپا: آينده ناتو و نقش آمريكا"شهرامی بهرام" سياست دفاعي اتحاديه اروپايي"پوراسماعيلي نجمه*

عید سعید فطر مبارک خوش به حال دوستانی که در ماه رمضان از خدا حسابی دلبری کردند

راهنمایی جهت ثبت مقاله و اختراع

سلام، برای ثبت یک مقاله و پژوهش در خارج کشور چه باید کرد؟
همینطور برای ثبت اختراعات
اگر بزرگان راهنمایی کنند بسیار ممنون خواهم بود
سپاس

هوافضا آینده پژوهی