کارشناسی
مهندسی‌ کامپیوتر-فناوری اطلاعات
دانشگاه آزاد اسلامی