کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار MBA - استراتژی
سایر دانشگاه ها

بانک گردشگری اصلا همکاری نمیکنه بعد از گذشت 40 روز از افتتاح حساب اینجانب هنوز کارتی نفرستادند حتی صادر هم نشده و فقط میگویند زمان بر هست .آخرش هم نگاه میکنید میبینید تا بخوان کارت ارسال کنن مهلت یکساله کارتها تمام شده باز تا سال بعد باید منتظر کارت باشیم. کارتهایی که تا 10 شهریور بیشتر اعتبار نداره