کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
موسسه غیرانتفاعی سلمان -مشهد

زمانی که همه خوابند باید کار کرد و زمانی که همه نا امید نشسته اند باید دنبال روزنه گشت ، این گونه می توان متمایز بود و موفق شد

‏درحالی ما همه داغ‌دار از دست دادن هم‌وطنامون در سانحه ‎سقوط هواپیما هستیم، اما سیستان و بلوچستان گرفتار بارش‌های فوق سنگین که طی دهه اخیر بی‌سابقه بوده می‌باشد، و شهرها و روستاها در محاصره سیلاب هستند. و تمامی راه‌های ارتباطی بعضی روستاها کاملاً قطع می‌باشد سیستان_و بلوچستان را دریابیم...