کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هستن شاگردان #قاسم_سليماني ها كه حتي از استاد هم جلوزدن ترس را بايد اسرائيل داشته باشد كه #انتقام_سخت در راه است...!

ترم زندگیتون بی مشروطی لحظه هاتون همیشه پاس سایه حذف از زندگیتون به دور معدل شادیتون 20 باد روز شما ، روز دانشجو مبارک