کارشناسی ارشد
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه تهران

سلام من در رشته روانشناسی و آموزش بچه های استثنایی در حال تحصیل هستم ، مایل با دانشجویان این رشته تبادل اطلاعات نمایم ، واتساپ 09109055168