مهدی زمانی فروشانی
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دانشگاه تهران
امتیاز : 20.5

سلام من در رشته روانشناسی و آموزش بچه های استثنایی در حال تحصیل هستم ، مایل با دانشجویان این رشته تبادل اطلاعات نمایم ، واتساپ 09109055168


0 0
5 روز پیش
2