دکتری تخصصی
فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوره مبارکه بينه آیه 5 به اهل كتاب فرمانى داده نشده جز آنكه خدا را بپرستند در حالى كه دين را براى او خالص ساخته و گرايش به حق داشته باشند و نماز را به پا دارند و زكات بپردازند و اين است دين استوار.

وقتی با گناهان خود راه را بر دعایت بسته‌ای، تأخیر در اجابت آن را دیر مشمار. امام علی (ع)