کارشناسی
علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه تهران

سلام اگه کسی کارتشو گم کرده باشه بایدچیکارکنه؟؟؟؟؟به کجامراجعه کنه؟؟

سلام کسی درخصوص تخفیف برای تهیه بلیط قطار چیزی میدونه ؟؟ک چطوری میشه استفاده کرد؟