نیلوفر میهن گیر
کارشناسی ارشد کارآفرینی- توسعه
دانشگاه تهران
امتیاز : 77.25

رویاها زبان خداوند هستند. پائولو کوئیلو


14 1
2 ماه پیش
0

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید . . . (بریگم یانگ)


6 4
3 ماه پیش
2

گذشته درس عبرت تو زمان حال هدیه تو و آینده انگیزه تو است …


9 1
3 ماه پیش
0

آزادی واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است


6 2
3 ماه پیش
0

به زمانی رسیدیم که دیگر بنی آدم ابزار یکدیگرند . . . !


6 0
3 ماه پیش
0

امروز صبح رادیو میگفت : دوستانِ همراه ، اینجا ایرانه و همه اینجا شادند... !!! نتیجه گرفتم : الان من خارجم....


3 1
3 ماه پیش
1

انرژیی که از خودمون منعکس می کنیــم حتی پیش از اینکه حرف بزنیــم ما رو معرفی می کنــد. مثبت باشیــم .


4 0
4 ماه پیش
0