منیژه رشیدی ناصرخانی
کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری
دانشگاه تهران
امتیاز : 41.25

سلام دوستان پیشنهاد میکنم در نمایشگاه کار دانشگاه تهران شرکت کنید. دانشکده مدیریت


4 0
1 هفته پیش
4

توضیحات واضح در ارتباط با دریافت کد تخفیف


3 0
1 ماه پیش
2