هادی تیموریان
کارشناسی حقوق
دانشگاه تهران
امتیاز : 23.75

همه حق حرف زدن دارند اما همان همه،لزوما حق ندارند........


4 0
3 روز پیش
1

سلام تخفیف سینما کوروش چه زمانی فعال میشه؟


3 0
6 روز پیش
0

برای خودت بمان.....تمام


1 0
2 هفته پیش
0

زمانه بیداد میکند و زمین بیداد او را همراهی میکند و آسمان فقط مینگرد و فقط فراموش میکند.در این میان ابر ها هستند که زنده اند.چون جانی ندارند.


1 0
4 هفته پیش
0