محسن شریفانی
کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه تهران
امتیاز : 21.75

هر چیز که در جستنِ آنی، آنی..


4 0
1 هفته پیش
0

دنیا، جدی‌هایش هم شوخی و بالاهایش هم پایین است. امیرالمؤمنین علیه السلام


1 0
2 هفته پیش
0