شهره وفایی شاهی
دکتری تخصصی شیمی-الکتروشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 1.25

سلام برا هزینه های سفر جهت شرکت در ورکشاپ شیمی به کجا می توان جهت حمایت مالی می توان مراجعه کرد با تشکر؟


0 0
6 روز پیش
0