احمد رضایان قیه باشی
کارشناسی ارشد جغرافیاو برنامه ریزی روستائی
دانشگاه تربیت مدرس
امتیاز : 1.75

به نظرم عملکرد این سامانه را باید با برنامه ریزی به سمت تخصص گرایی پیش ببریم و با ایجاد آیتم های متناسب با هر رشته و تخصص بتوانیم مخاطبین زیادی جذب نماییم یکی از این مرحله می تواند تقسیم بندی دانشجویانی که در این سامانه عضو می باشند به رشته های مرتبط و تخصصی که موقع ثبت نام این آیتم ها مشخص باشند


8 0
7 روز پیش
0