دکتری تخصصی
مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه تهران

قرآن کریم سوره توبه آیه 51 قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا بگو هرگز جز آنچه خدا برای ما خواسته به ما نخواهد رسید، اوست مولای ما

دانشمندان آنچه را که هست "کشف می کنند" و مهندسان آنچه را که نیست "خلق می کنند" روز مهندس بر همه مهندسین عزیز مبارک.

بزرگ فکر کن. " تقدیر " تقویم افراد عادی ست و " تغییر " تدبیر افراد عالی

«وَالْحَمْدُ لِلّهِ قاِصمِ الجَّبارینَ مُبیرِ الظّالِمینَ» ستایش خدای را که درهم شکننده سرکشان و نابودکننده ستم‌کاران است.

روحیه جهادی، کار خستگی ناپذیر، تزکیه نفس و مبارزه تا پای جان؛ او را آسمانی کرد. محبوب دلها حاج قاسم عزیز شهادتت مبارک.

در نگاه کسی که درکی از پرواز ندارد، هر چه اوج بگیری، کوچکتر می شوی...