دکتری تخصصی
شیمی تجزیه
دانشگاه لرستان

به نظر شما علت شیوع بیشتر کرونا در کشور و افزایش فوتی ها بعد از کاهشی که در اردیبهشت ماه داشتیم چیست؟ نقش دولت در این افزایش چقدر است؟

تا چه اندازه با شبکه راهبردی ازمایشگاه های فناوری نانو اشنایی دارید؟ آیا از خدمات آن استفاده کرده اید؟ ممنون میشم دوستان نظرات خودشون را کامنت کنند

دوستان که کارهای عملی و ازمایشگاهی دارند در کلیه مقاطع لطفا در سایت شبکه راهبردی به نشانی my.labsnet.ir رایگان ثبت نام کرده و از کد معرف labsnet29389 استفاده کرده و صاحب 2 امتیاز معادل 60 هزارتومان اعتبار بهره ببرند..ضمنا با فعال سازی طرح های تخفیف موجود در سایت از 20 تا 40 درصد تخفیف استفاده کنید.

سلام خدمت دوستان.ظاهرا بعضی دوستان از پیام های تکراری بنده ازرده خاطر شدن.ضمن عذرخواهی از این دوستان به عرض می رسانم پیام فوق جهت اطلاع رسانی به عزیزانی هستش که مجبور به پرداخت هزینه های بالا برای انجام امور آزمایشگاهی خودشون هستند.با استفاده از این سامانه از درصدتخفیف های مختلقی میتونن بهره ببرند

دوستان که کارهای عملی و ازمایشگاهی دارند در کلیه مقاطع لطفا در سایت شبکه راهبردی به نشانی my.labsnet.ir رایگان ثبت نام کرده و از کد معرف labsnet29389 استفاده کرده و صاحب 2 امتیاز معادل 60 هزارتومان اعتبار بهره ببرند..ضمنا با فعال سازی طرح های تخفیف موجود در سایت از 20 تا 40 درصد تخفیف استفاده کنید.

دوستان که کارهای عملی و ازمایشگاهی دارند در کلیه مقاطع لطفا در سایت شبکه راهبردی به نشانی my.labsnet.ir رایگان ثبت نام کرده و از کد معرف labsnet29389 استفاده کرده و صاحب 2 امتیاز معادل 60 هزارتومان اعتبار بهره ببرند..ضمنا با فعال سازی طرح های تخفیف موجود در سایت از 20 تا 40 درصد تخفیف استفاده کنید.

دوستان که کارهای عملی و ازمایشگاهی دارند در کلیه مقاطع لطفا در سایت شبکه راهبردی به نشانی my.labsnet.ir رایگان ثبت نام کرده و از کد معرف labsnet29389 استفاده کرده و صاحب 2 امتیاز معادل 60 هزارتومان اعتبار بهره ببرند..ضمنا با فعال سازی طرح های تخفیف موجود در سایت از 20 تا 40 درصد تخفیف استفاده کنید.

دوستان که کارهای عملی و ازمایشگاهی دارند در کلیه مقاطع لطفا در سایت شبکه راهبردی به نشانی my.labsnet.ir رایگان ثبت نام کرده و از کد معرف labsnet29389 استفاده کرده و صاحب 2 امتیاز معادل 60 هزارتومان اعتبار بهره ببرند..ضمنا با فعال سازی طرح های تخفیف موجود در سایت از 20 تا 40 درصد تخفیف استفاده کنید.

دوستان که کارهای عملی و ازمایشگاهی دارند در کلیه مقاطع لطفا در سایت شبکه راهبردی به نشانی my.labsnet.ir رایگان ثبت نام کرده و از کد معرف labsnet29389 استفاده کرده و صاحب 2 امتیاز معادل 60 هزارتومان اعتبار بهره ببرند..ضمنا با فعال سازی طرح های تخفیف موجود در سایت از 20 تا 40 درصد تخفیف استفاده کنید.