کارشناسی ارشد
مهندسی انرژیهای تجدید پذیر
دانشگاه ایلام

کد معرف بلوبانک برای دوستانی که مایل به عضویت هستند و نیاز به کد معرف دارند: MFLBFY

دوست گرامی شما به بلو بانک دعوت شده اید بانکی تمام دیجیتال است که همه‌ی عملیات بانکداری روی اپلیکیشن موبایل و کاملا آنلاین انجام می‌شود. روی لینک زیر کلیک کرده و اپلیکیشن بلوبانک را نصب کنید کد << MFJYWQ >> را در قسمت کد معرف وارد و فرایند باز کردن حساب را تکمیل کنید https://blubank.com/download

وست گرامی شما به بلو بانک دعوت شده اید بانکی تمام دیجیتال است که همه‌ی عملیات بانکداری روی اپلیکیشن موبایل و کاملا آنلاین انجام می‌شود. روی لینک زیر کلیک کرده و اپلیکیشن بلوبانک را نصب کنید کد << MFJYWQ >> را در قسمت کد معرف وارد و فرایند باز کردن حساب را تکمیل کنید https://blubank.com/download

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز مولوی