کارشناسی ارشد
مشاوره - مشاوره خانواده
دانشگاه آزاد اسلامی
5 ماه پیش

همچنین فردتازه فارغ التحصیل کسی هست که هنوز به درستی نمی دانید چه شغلی دارد؟ چه تعریفی از جایگاه اجتماعی خود باید داشته باشد و چه چشم اندازی برای آینده زندگی خود خواهد داشت. حتی نمی داند از نظر مالی چقدر توانمند هست و چطور باید حساب دخل و خرج را داشته باشد بنابراین، این بحران که خیلی ها در دوران تجرد آن را تجربه می کنند، برای فرد در دوران تاهل اتفاق می افتد و طولانی شدن آن می تواند همسرش را هم درگیر کند و روی روابط وی سایه بیندازد. به هر حال اولین ویژگی یک مرد، توانایی اداره زندگی است و این محقق نمی شود مگر آنکه فرد تعریف درستی از هویت اجتماعی و شغلش داشته باشد. در واقع باید بگوییم که بلوغ اجتماعی و اقتصادی بیشتر پسرانی که در دوران دانشجویی ازدواج می کنند، برای آنها مرحله سختی خواهد بود وبرای همسرانشان اگر صبور نباشند ایجاد مشکلات جدی نموده واین موضوع میتواند با حمایت های خانواده ها و صبوری همس تا حدودی رفع شود. به هر حال به نظر من روشهای پیدا کردن همسر و دوست در بین جوانان و دانشجویان امروزی تغییرات بسیار زیادی کرده و باید در اولین مرحله به این جوانان اعتماد کرد .