دکتری تخصصی
بهداشت مواد غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی

خودپسندی مانع رشد و فزونی است (امام علی علیه السلام)

خَيرُ الدُّنيا وَالآخِرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنيا وَالآخِرَةِ مَعَ الجَهل خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى. پيامبر اكرم(ص)