علیرضا شاهسونی
کارشناسی مهندسی برق
دانشگاه صنعتی اصفهان
امتیاز : 5

یه ضرب المثل چینی هست که میگه من نگران هزار مهارتی که یبار تمرین شون کردی نیستم من از اون مهارتی که هزار با تمرینش کردی میترسم.


3 0
5 روز پیش
0