کارشناسی
زیست فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی

از پارك فناوري پرديس که مهم‌ترين و بزرگترين پارك فناوري کشور و زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوری که با هدف ايجاد بستر مناسب براي رشد فناوري و توسعه بازار شركت‌هاي دانش‌بنيان تاسيس شده است دیدن کنم. اگر فرصت داشتید شما هم بازدیدی از این مرکز داشته باشید.