کارشناسی ارشد
کارآفرینی
دانشگاه تهران
عطار : مگس پنداشت کان قصاب دمساز برای او درِ دکان کند باز
برای بهترینها تلاش کن ولی برای بدترین ها آماده باشی.
محمدعلی بهمنی : من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه‌ی شعر بچینم کافیست .. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز که همین شوق، مرا خوب‌ترینم کافیست ...
اگر کسی به این باور برسد که غیر از "خدا " به کسی احتیاج ندارد خداوند هم او را به غیرخودش، محتاج نخواهدکرد
گاهی دل‌ها؛ بخاطر نگفته‌ها می‌شکند، بیایید به یکدیگر بگوییم که چقدر به وجود هم نیازمندیم و قدری مهربانی و عشق به هم هدیه کنیم … دوست داشتن را یاداوری کنیم
نگاه وحشی لیلی چه افسون‌ کرد صحرا را که‌ نقش پای آهو چشم‌ مجنون‌ کرد صحرا را دل از داغ محبت‌ گر به این دیوانگی بالد همان‌ یک‌ لاله‌ خواهد طشت‌ پرخون‌ کرد‌ صحرا را
اعتماد قلبی به یکتای هستی، اصول دین است.
اگر شما افکارتان را کنترل نمی کنید، پس کی کنترل می کند؟ همسر یا اربابتان یا مادرتان؟ پس مالک احساس خویش باشید
شاد بودن آسان است اما آموختن غمگین نبودن می تواند مشکل باشد.
اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت…