کارشناسی
مدیریت صنعتی
دانشگاه پیام نور

افرادی را که بهتر از خودتان هستند، استخدام کنید. سپس آن‌ها را رها نمایید تا به کار خود مسلط شوند. به دنبال افرادی باشید که در پی اهداف بزرگ باشند و به فرآیندهای معمولی و روال عادی، قانع نباشند. دیوید اوگیلوی

بهترین مدیر یا مقام اجرایی، کسی است که به اندازه کافی حس خوب برای انتخاب افرادی مناسب برای انجام کارهایی که می‌خواهد انجام دهد، داشته باشد. چنین شخصی از مداخله در انجام کارها توسط افرادی که خود با شایستگی انتخاب کرده است، پرهیز می‌نماید. تئودور روزولت

اولین قانون مدیریت، تفویض اختیار است. قرار نیست که همه کارها را خود شما انجام دهید، امور را به دیگرانی شایسته، واگذار نمایید. آنتی ترنر

در دنیای مدیریت به دنبال کلیشه‌ها نباشید و آخرین الگوهای مدیریتی را دنبال نکنید. این شرایط است که تعیین می‌کند باید چه سبکی از مدیریت را برای رهبری تیم خود، اتخاذ نمایید. کالین پاول

در دنیای مدیریت به دنبال کلیشه‌ها نباشید و آخرین الگوهای مدیریتی را دنبال نکنید. این شرایط است که تعیین می‌کند باید چه سبکی از مدیریت را برای رهبری تیم خود، اتخاذ نمایید. کالین پاول

رسول خدا صلی الله علیه و آله : هر كس دري از خير بر او گشودند، فرصت غنيمت شمارد كه نداند چه وقت بسته خواهد شد .

از وقت خود هم برای گذران زندگی این دنیا استفاده کن و هم برای تامین زندگی آن دنیا (شیخ بهایی)

دیروزت از دست رفت و به فردایت یقین نیست و امروزت غنیمت است ، پس این فرصت به دست آمده را دریاب . (امام علی علیه السلام)

نگهدار فرصت که عالم دمی است دمی پیش دانا به از عالمی است (سعدی)

امام موسي كاظم(سلام الله علیه): بر طاعت خدا صبور باش و از نافرماني او خودداري كن كه دنيا يك ساعت است ؛ زيرا از گذشته آن ، اكنون نه شادابي داري و نه غمي و از آينده آن ، آگاه نيستي كه چه خواهد شد. پس بر اين ساعتي كه در آني، صبور باش [و در آن بكوش] چونان كه گويي وقت خوشي و شادي تو است .