دکتری تخصصی
مدیریت کسب و کار MBA- سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
سایر دانشگاه ها

دوستان کسی راهی برای دسترسی به مقالات داره؟ این اوضاع معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کنه ولی برای benchmark پروژه ها نیاز به مقالات داریم