Loading...

خوش باش که هرکه راز داند داند که خوشی ،خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر شاکر هردم شکر ستاند #مولانا

قرآن کریم :و مَن أوتیَ ألحِکمَةَ فَقَد أوتیَ خَیراً کَثیراً (به هر کس حکمت داده شد، بیشترین خیر به او داده شده است)...


0

قرآن کریم:... رَبِّ زِدنی عِلماً... (پروردگارا بر دانش من بیافزای...)


0

قرآن کریم:... ألحمدلله ألذی أذهَبَ عنّا ألحَزَنَ... (حمد خدای را که هرگونه تلخی و ناراحتی را از ما زدود).


0