اگر از میان دوستان کسی مهارت کافی در طراحی موشن گرافیک دارد و همچنین تمایل به همکاری، لطفاً اطلاع بدهید.

درود بر شما، اگه درست متوجه شده باشم برای شما پیام دادم! اگه پیام رو دیدین، لطفاً تأیید کنید!


0