سلام رشته مهندسی مواد و متالورژی از جمله رشته های است که پایه های اصلی آن در ایران باستان بنا شده و ایرانیان اولین کسانی بودند که به کمک ریخته گری قطعه سازی می کردند.