Loading...

نمی‌دانم‌ تا چه مقدار بر خود ضرر زده‌ام، اما می‌دانم‌ هر کجا که جلوی آن را بگیرم به نفع خود کار کرده‌ام. در راه شروع زندگی‌ای زیبا و موفق شکست‌ها خورده‌ام و دوباره به حالت‌های فلاکت‌بار قبلی بازگشته‌ام، اما امروز دوباره امتحان می‌کنم. به امید خدا...