سلام مهمترین تکنیکِ پیدا کردن پاسخِ سوال، [ درست پرسیدن سوال ] است. تیتر سوال باید به صورت خلاصه‌ی واضحی از متن سوال باشد. 1. فرصت مطالعاتی ❌ غلط 2.راهنمایی در مورد فرصت مطالعاتی رشته مهندسی مواد و متالورژی به همراه حمایت مالی ✔️ هنگام خواندن کدام تیتر متوجه سوال می‌شوید؟