Loading...

توی قسمت پشتیبانی چندین روز هست که سوال پرسیدم ولی هنوز کسی جواب نداده. فکر می‌کردم با یه تیم حرفه‌ای در سایت مواجه هستیم که ظاهرا اشتباه می‌کردم