کارت شناسایی بین المللی (اعضای هیئت علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واقعا خدماتی خوبی ارائه میدهد. با این کارت شناسایی به وسیله اَپلیکیشن ISIC میتوان از خدمات و تخفیف های موجود مطلع شد و به طور کلی خیلی کار راه انداز میباشد. (با تشکر از سازمان دانشگاهیان و سامانه دانشگاهیان).