برای افرادی که در ایران بودن و اینترنت نداشتند، دانشجویان ایرانی خارج از کشور در یک حرکت گروهی و هماهنگ، با دانشگاه هایی که دسترسی داشتند و فرصت اپلای آنها نزدیک به اتمام بوده مکاتبات ایمیلی کردند و از آنها درخواست تمدید فرصت ایرانیان را داشتند و طبق اطلاعات بنده همه دانشگاه ها قبول کردند.

واقعن؟ خدا رو شکر، ممنونم


0