سلام دوستان ، یک چالش ریاضی برای افراد باهوش دارم: حاصل تقسیم ۴۵۶۸تقسیم بر۴۲رو از روش مقسوم ،مقسوم علیه و باقی مانده چطوری حساب کنیم؟ جواب رو بدست آوردید توی نظرات بنویسید