سلام، کارت بانکی امروز دستم رسید ، که یک نکته جالب دیدم ، اعتبار کارت بانکی تا اسفند ۱۴۰۳ هست ولی اعتبار عضویت یک ساله در کارت قید شده ، که کاملا ناهماهنگ هستند.