سلام دوستان کارت منم نیز رسید. البته من از طریق صدور کارت آنی اقدام کردم و یک هفته ای به دستم رسید.

برا ما که از پارسال هنوز نرسیده


0

از طریق پشتیبانی اقدام کنید. پاسخ می دهند حتما


1

ممکنه از مزایای کارت بگین من تازه عضو شدم و خیلی سردرگمم


1

ممنون،ارسال شده ولی کد رهگیریش اشتباس


0