همراه عزیز این عید با مهرِ شما ماهِ سلامتی درخشان‌تر به کودکان محک می‌تابه! با اهدای فطریه و کفاره به نیتِ کودکانِ محک، شیرینیِ این عید رو به سلامتیشون پیوند بزنین! پیشاپیش عید فطر مبارک روش های کمک: http://mhak.ir/Fetr1 فطریه: 5892107044100504 فطریه سادات: 5859837000081618 کفاره: 6274121940067465