عید است ولی بدون او غم داریم عاشق شده‌ایم و عشق را کم داریم ای کاش که این عید ظهورش برسد این گونه هزار عید با هم داریم اباصالح ! هر کجا رفتی ، یاد ما هم باش ️ تعجیل ‌درظهور قطب عالم امکان صلواتی خالصانه ختم بفرمایید. در پناه حق و در سایه حضرت ولیعصر(عج)