با سلام اگر سازمان امکان ارتباطات با انتشارات دیگر برقرار کند بنظرم بهتر میشود بعنوان مثال انتشارات دنیای اقتصاد و یا انتشارات سازمان بورس(درنظر گرفتن تخفیف برای دانشجویان عضو isic) چون با توجه به فضای بازار بورس و سرمایه امروز نیازمند یادگیری و آموزش بیشتر در این زمینه هستیم