پست شماره يك از دانستي هاي استان سيستان و بلوچستان: نام این استان از دو واژه تشکیل شده است. «سیستان» تغییریافته‌ی «سجستان» یا «سکستان» به معنی «سرزمین قوم سکا» و «بلوچستان» نیز مربوط به «محل سکونت قوم بلوچ» است. استان سیستان و بلوچستان یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌های سنی‌نشین کشور محسوب می‌شود.