مدرسه دارایی های فکری ، سطح ۱ مقدماتی، رایگان، گواهی معتبر، حمایت از ثبت ایده زمان، ۴ آبان جلسه اول، ۵ آبان جلسه دوم، ۸ آبان جلسه سوم ، ۹ آبان جلسه چهارم ، ساعت ۹ تا ۱۱ لینک ثبت‌نام: https://b2n.ir/w75106 جهت اطلاع از برنامه ، لینک شرکت و صدور گواهی در کانال زیر عضو شوید. @Inventionschool_iums