امشب شب اربعین، مصباح الهدى‌ خون خدا است! دل و جان، یاد حسین بن علی (ع) شیر خدا است! بسوز ای دل که روز اربعین است، همه عالم عزادار حسین (ع) است، دل ما در پی آن کاروان است که از کرب و بلا، با غم روان است، به یاد کربلا همه دلها غمین است، دلا خون گریه کن چون اربعین است، همه عالم عزادار حسین (ع) است...