یا امام حسن! برخیز و ببین که تنها زائر مزارت، با چراغ اشکهایش بقیع را روشن کرده! امشب خدا را به نام تو می خوانیم برای پایان تنهایی های او: یا محسن بحق الحسن عجل لولیک الفرج شهادت غریبِ مدینه حضرت امام حسن مجتبی ﴿علیه السلام﴾ بر غریب زمانه و شیعیانشان تسلیت باد.